Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

Δείτε τις αναφορές που πρέπει να δίνουμε στην τρόικα με το νέο μνημόνιο

Οι εβδομαδιαίες, δεκαπενθήμερες, μηνιαίες και τριμηνιαίες, αναφορές-εκθέσεις, που είναι υποχρεωμένη η Ελλάς να δίνει στην τρόικα, περιλαμβάνονται στο μνημόνιο.

Μεταξύ αυτών είναι:
1.Μηνιαία στοιχεία για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού.
2.Μηνιαία στοιχεία για τις μισθολογικές δαπάνες του Δημοσίου, τον αριθμό των δημοσιών υπαλλήλων και το μέσο μισθό.
3.Μηνιαία στοιχεία για το προσωπικό. Τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων, τις προσλήψεις, τις αποχωρήσεις, τις μετατάξεις, για κάθε οντότητα.
4.Εβδομαδιαία ενημέρωση για τα ρευστά διαθέσιμα της κυβέρνησης.
5.Τριμηνιαία στοιχεία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές (expenditure pending payment).
6.Μηνιαία στοιχεία για τις ιδιωτικοποιήσεις στοιχείων ενεργητικού.
7.Μηνιαία στοιχεία για τις κρατικές επιχειρήσεις: Έσοδα, κόστος, μισθοδοσία, αριθμός υπαλλήλων και επισφάλειες.
8.Μηνιαία ανακοίνωση για τις κινήσεις στους ειδικούς λογαριασμός (special accounts).
9.Μηνιαία ανακοίνωση για τις συναλλαγές μέσω λογαριασμών εκτός προϋπολογισμού.
10.Εβδομαδιαία έκθεση για τον ισολογισμό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με σημείωση και εξήγηση των αλλαγών στους λογαριασμούς.


star.gr