Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

Aνοίγουν 45.000 θέσεις για εργασιακή εμπειρία

Πέντε επιδοτούμενα προγράμματα για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις θα θέσει σε εφαρμογή από 1/1/2013 το υπουργείο Εργασίας.
Οι επιδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης θα είναι συνολικά 45.000 και θα αφορούν νέους έως 29 ετών. Η κάλυψη των θέσεων θα γίνει ως εξής: 20.000 από πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ και 25.000 από απόφοιτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με την Ημερησία, το πρόγραμμα θα προβλέπει τα εξής:

- Κατάρτιση έως 100 ώρες σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες και τοποθέτηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ως «πρακτικά ασκούμενων» για απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας διάρκειας 5 μηνών, σε συνδυασμό με καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring, καθ’ όλη τη διάρκεια.

- Οι ασκούμενοι θα λαμβάνουν επίδομα 400 ευρώ, οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και 460 ευρώ (οι πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ) τον μήνα για πλήρη απασχόληση με ιατροφαρμακευτική κάλυψη και ασφάλιση κινδύνου.

- Επιχορήγηση 100 ευρώ θα δίνεται εφόσον η επιχείρηση διατηρήσει τη θέση για ένα χρονικό διάστημα μετά το 5μηνο.

Προγράμματα αυτοαπασχόλησης για 17.950 νέους

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ανεργίας, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας ετοιμάζει τέσσερα ακόμα προγράμματα αυτοαπασχόλησης διετούς διάρκειας για 17.950 νέους.

- Επιχορήγηση 10.000 ευρώ + 4.000 ευρώ (για τη φάση της συμβουλευτικής) σε 7.000 άνεργους νέους ηλικίας 18 – 35 ετών που θα ανοίξουν επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο, ακόμη και στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας

- Επιχορήγηση έως 20.000 ευρώ σε 950 άνεργες γυναίκες της ίδιας ηλικίας που έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία ή έχουν χάσει επιχείρηση. Η επιχορήγηση θα καλύπτει λειτουργικές δαπάνες, ασφαλιστικές εισφορές και την πρόσληψη ενός ακόμη (επιδοτούμενου) άνεργου για 12 μήνες.

- Σε 3.000 άνεργους νέους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα δοθούν κατάρτιση και κίνητρα για τη δραστηριοποίηση ως επιχειρηματιών στην ύπαιθρο και στον αγροδιατροφικό τομέα.

- Σε 7.000 νέους που θα επιλέξουν να δραστηριοποιηθούν σε καινοτόμες επιχειρηματικές δράσεις θα παρέχονται συμβουλευτική και αρχικό κεφάλαιο 10.000 ευρώ.

star