Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012

Το τραγούδι της ημέρας

Το τραγόυδι που σας προτείνουμε σήμερα είναι το:

Un angelo disteso al sole:Eros Ramazzotti

 blue-hornet team